re-BCN
reformes Barcelona

és una oficina d'arquitectura amb seu a Barcelona que ofereix solucions personalitzades i econòmiques en l'àmbit de les reformes, parcials o integrals, d'habitatges i locals.
Activitats desenvolupades:

- Elaboració de pressupostos
- Projecte tècnic i direcció d'obra
- Visat COAC (Col•legi d'Arquitectes de Catalunya)
- Gestió de llicència d'obres
- Tramitació d'IIT (Informe d'Idoneïtat Tècnica)- Redacció i direcció d'estudi
de seguretat i salut
- Expedients de legalització
- Rehabilitació de façanes
- Cèdula d'habitabilitat
- Certificat d'eficiència
energètica

re-BCN (reformes Barcelona)

és una oficina d'arquitectura amb seu a Barcelona que ofereix solucions personalitzades i econòmiques en l'àmbit de les reformes, parcials o integrals, d'habitatges i locals.Activitats desenvolupades:

- Elaboració de pressupostos
- Projecte tècnic i direcció d'obra
- Visat COAC (Col•legi d'Arquitectes de Catalunya)
- Gestió de llicència d'obres
- Tramitació d'IIT (Informe d'Idoneïtat Tècnica)

- Redacció i direcció d'estudi de seguretat i salut
- Expedients de legalització
- Rehabilitació de façanes
- Cèdula d'habitabilitat
- Certificat d'eficiència energètica

re-BCN (reformes Barcelona)

és una oficina d'arquitectura amb seu a Barcelona que ofereix solucions personalitzades i econòmiques en l'àmbit de les reformes, parcials o integrals, d'habitatges i locals.


Activitats desenvolupades:

- Elaboració de pressupostos
- Projecte tècnic i direcció d'obra
- Visat COAC (Col•legi d'Arquitectes de Catalunya)
- Gestió de llicència d'obres
- Tramitació d'IIT (Informe d'Idoneïtat Tècnica)
- Redacció i direcció d'estudi de seguretat i salut
- Expedients de legalització
- Rehabilitació de façanes
- Cèdula d'habitabilitat
- Certificat d'eficiència energètica