Reforma d’habitatge amb canvis en distribució interior, elements de façana i rampa d’accés.

Mur de contenció al jardí.