Reforma d’habitatge amb canvi de distribució interior.

Substitució de mur de càrrega per biga metàl·lica.