Reforma integral d’habitatge.

Canvi de distribució interior, bany, instal·lacions, terra i fals sostre.